Läs vår spaning om Google 2015 på DagensHandel.se

Igår gästade vår VD Michael Wahlgren DagensHandel.se och gav tre spaningar om Google 2015.

Vad är av vikt och hur ska du som handlare tänka kring din mediestrategi? Jo, faktorer som att YouTube med all sannolikhet kommer växa sig störst inom TV och att Google satsar mer på sitt annonseringsformat Google Shopping bidrar till att marknadsföring av produkter blir billigare och enklare än tidigare, vilket medför att det bli viktigare för handlare att synas i dessa kanaler. En annan kanal som fortsätter växa i betydelse under året är mobilen.

Läs hela Michael Wahlgrens spaning om Google 2015 på dagenshandel.se här