Amazon SEO – Ranka högt på Amazon

När Amazon kommer till Sverige kommer konkurrensen bland handlarna att vara stenhård. Genom att lära sig mer om hur Amazon SEO fungerar, det vill säga hur Amazons ranking-algoritm fungerar, så kommer du att kunna slåss mot de största aktörerna. I denna artikel utforskar vi algoritmen och bryter ner den i olika beståndsdelar.

Snacket om att Amazon är påväg till Sverige har de senaste året gått på högvarv. Många e-handlare fruktar Amazons intåg, medan andra handlare ser det som en stor möjlighet. Genom att göra sina produkter synliga inom söket på Amazon, så kommer du som e-handlare kunna driva försäljning med en ny kanal. Därför är det av stor vikt vi börjar undersöka deras algoritm redan nu.

Amazons algoritm, som heter A9 (det är ett dotterbolag till Amazon vid namn A9 som utvecklat sökmotorn), baseras på betydligt färre signaler än vad Google gör. Detta beror på att fokuset ligger på 100% produktsök på Amazon, vilket gör att sökmotorn ej behöver försöka förstå sökintentionen bakom varje sökning men även att allt innehåll är samlat på en och samma sajt, Google visar resultat från olika sidor medan Amazon har allt innehåll på sin sajt.

Trots färre signaler så betyder detta inte att det är lättare att ranka på Amazon, konkurrensen här är fortsatt stenhård mellan de olika handlarna och det är därför viktigt att man gör sitt bästa för att göra sin produkt så sökbar som möjligt. Detta genom att förstå Amazon SEO, och optimera för det.

Relevans & innehållsfaktorer (on-page)

Produkttiteln

Produkttiteln på Amazon är, likt titeln på Google, en av de viktigaste elementen för att öka sin synlighet. Produkttiteln är produktens namn, här skall man tydligt beskriva egenskaperna av ens produkt (färg, storlek, material) och bör inkludera varumärket för att ej missa varumärkessöket. Men det är även viktigt att sätta på sig SEO-hatten och optimera detta element för vad folk faktiskt söker på.

Titelns längd på Amazon skiljer sig kraftigt från produktkategori till produktkategori, och det finns därför ingen siffra vi kan slänga med här. När man laddar upp en ny produkt på Amazon så visar de exakt hur många tecken man har att röra sig med i respektive element, se till att som alltid maximera antalet för att ta upp så mycket yta som möjligt, och få med så många sökord som möjligt.

Back-end sökord

Något som skiljer sig ganska mycket från Google är att Amazon använder sig något som kallas för ”Back-end sökord”. Man kan likna det med ”Meta keywords” inom Google SEO (som inte längre används av Google som en rankingfaktor), det är sökord som ej visas utåt men hjälper algoritmen att förstå vilka sökord som respektive produkt är relevant för. Här finns en tydlig gräns på hur många tecken man får använda. Totalt får man använda 250 tecken i denna kolumn, det innefattar även kommatecken och mellanslag.

Varumärkesfält

Att inkludera varumärket i varumärkesfältet är viktigt för att synas på varumärkessökningar. Här bör man alltså inkludera varumärket. Sökordstänket bör ej appliceras här, inte då rankingen skulle hämmas av det, utan för att inte skrämma bort konsumenter som ser det som oseriöst om ett varumärke är t.ex. ”Nike blåa träningsskor”. Detta kan även räknas som keywordstuffing.

Produktbeskrivningar och bulletpoints

Bulletpoints och produktbeskrivningar är brödtexten som finns på produktsidan. Bulletpoints visas tydlig bredvid produkten och skall tydligt visa på information som är viktig för konsumenten att veta inför köpet. Här finns det stora möjligheter till att inkludera sökorden för att göra det tydligt för Amazon A9 vad produktsidan bör synas på för sökord.

Sedan har vi även ett element för produktbeskrivning, när jag själv gjort A/B test på detta så har jag inte sett att en produktbeskrivning skulle ha en positiv effekt på ens ranking på Amazon. Testet var att jag slängde upp två produkter på Amazon, där jag optimerade varumärket, bulletpoints och den enda skillnaden var att ena inte hade en produktbeskrivning på 300 tecken. Den utan produktbeskrivning rankade högre än den med dagen därpå.

Med det sagt så är det att stor vikt att faktiskt utnyttja även produktbeskrivningen, då Amazon har en stark domän så kommer de av naturliga skäl ranka väl på Google. Genom att optimera denna text för long-tail sökord kan vi utnyttja deras starka länkprofil, och fånga in trafik till våra produktsidor från Google. Därför ser vi självfallet att man skriver en sökordsoptimerad text även här.

Att ha i åtanke vid optimering av on-page på Amazon

Att använda sig av keywordstuffing, det vill säga att man slänger in alla sökord så många gånger som möjligt, helt osammanhängande, i alla ovanstående element är något som är mot Amazons ToS. Se till att produktsidan är tydlig, säljande och inkluderar de viktigaste sökorden ett par gånger i de olika elementen vi har nämnt ovan, se gärna över er on-page med jämna mellanrum för att hitta nya, mer relevanta sökord.

Den andra viktiga aspekten med A9 är just resultatet, för Amazon vill ju trots allt visa det som konverterar bäst och leder till flest avslut, exakt som vilken e-handlare som helst.

 

Resultat-baserade faktorer

Pris

Priset är självfallet något som kommer påverka hur väl produkten kommer att konvertera. En billigare produkt säljer generellt mer och får därför en slags fördel i algoritmen då den premierar säljande produkter. Det är även viktigt att priset är konkurrenskraftigt ifall du skall slåss med andra aktörer som säljer samma varumärke, då är priset den enda differensen i upplevelsen.

Click to sales/Konverteringsgrad

Konverteringsgraden, eller snarare hur många klick som leder till en försäljning, Click To Sales (CTS) är en faktor som A9 kollar på. Ju fler klick som leder till köp av produkten, ju bättre ranking får produkten i fråga. Amazon visar en siffra på ”Unit Session Percentage”, som visar hur många ”enheter” (dvs unika produkter) du sålt per besök.

Detta kan höjas och sänkas med hjälp av tydligare produktbilder, priset och säljande text.

Produktbilder

Produktbilder är inte en faktor ur SEO-synpunkt på Amazon, men självfallet finns det ett indirekt SEO-värde av att ha tydliga bilder. Desto mer försäljning, desto högre ranking. Tydliga och snygga produktbilder kan sno åt sig fokus till just era produkter. Men som tidigare sagt, ingen direkt SEO-faktor.

Reviews/Betyg

Recensioner är den enda faktor här vi faktiskt ej kan påverka, och ifall vi gör det så bryter vi Amazon ToS. Här handlar det någonstans om att ge en bra upplevelse till kunden, och då Amazon i princip styr köpupplevelsen fram till support och leverans, så är det här vi får spetsa oss. Något som inte är oväntat är att Amazon har stora problem med fake reviews, alltså fejkade recensioner av produkter. I en artikel av Washington Post har de analyserat hur många procent av recensioner som faktiskt är fake, och i vissa fall är det uppåt 50-60% av alla recensioner.

Här kan vi dra en liknelse med Googles syn på köpta länkar och att det fortsatt förekommer frekvent.

Vi väntar med spänning på Amazons intåg till Sverige, vi ser på detta som en stor möjlighet snarare än att det kommer med bekymmer. Hur förbereder ni er på att Amazon kommer till Sverige? Kommer ni vilja sälja på Amazon?

Även om Amazon ännu inte lanserat i Sverige har vi på Pineberry redan internationell erfarenhet av att jobba med Amazon SEO. Kontakta gärna oss för att prata om hur vi kan hjälpa dig att lyckas på Amazon.