Så var SEO-året 2013

Ännu ett år går mot sitt slut och för oss som arbetar med sökmotoroptimering har 2013 bjudit på en hel del nyheter. Google presenterade Hummingbird, gav oss två Penguin-uppdateringar, andelen (not provided) ökade kraftigt, Panda-filtret blev en del av den faktiska algoritmen och vi fick en oväntad överraskning i form av en PageRank-uppdatering.

Hummingbird – en ny motor under huven

I september gick Google ut med att de gjort en helrenovering av den motor som hanterar deras sökalgoritm. Den nya motorn fick namnet Hummingbird och syftet ska bland annat vara att öka sökmotorns förståelse för innebörden i en sökfråga, istället för att som tidigare fokusera kring enskilda nyckelord i en sökning. I övrigt förändrades inte algoritmen i sig nämnvärt i samband med renoveringen, däremot ska förutsättningarna för att utveckla algoritmen framöver vara betydligt större.

Än så länge har vi inte sett några stora nyheter i sökresultaten som direkt kan härledas till Hummingbird, men det är knappast en högoddsare att vi kommer se en utveckling under kommande år.

Pingvinen rullade två gånger

Den 22-23 maj rullade Google ut version 2 av sitt Penguinfilter – vars syfte är att nedvärdera sajter med vad som i Googles ögon anses vara en lågkvalitativ länkprofil. Filtret drabbar bland annat sajter med en stor andel sitewide-länkar eller en hög andel kommersiella ankartexter i sin länkprofil. Körningen i maj sades påverka drygt 2% av alla sökresultat.

En andra körning av filtret, som kom att kallas Penguin 2.1, gjordes i början av oktober.

Andelen (not provided) närmar sig 100%

Under senare delen av sommaren rapporterades det från många håll att andelen (not provided) i Google Analytics ökade kraftigt. (not provided) innebär att det i Analytics inte går att utläsa vilka sökord som drivit söktrafik till sajten. Enligt Google handlar det om att de värnar om användarnas integritet, vilket kan diskuteras då det fortfarande är fullt möjligt att se vilka sökord som driver trafik via AdWords.

För oss som arbetar med sökmotoroptimering innebär det ett något förändrat sätt att utvärdera vilka sökord som är trafikdrivande, däremot ändrades varken vikten av sökmotoroptimering eller sättet det utförs på.

Pandan blev en del av algoritmen

I mars meddelade Google att deras Panda-filter – som skapades för att nedvärdera kopierat och lågkvalitativt innehåll – inte längre körs som ett separat filter, utan numer är en del av deras algoritm.

För sökmotoroptimeringen innebar det inga större förändringar, annat än att det till viss mån kan vara svårare att identifiera orsaken till eventuella tapp i och med att effekterna av Pandan inte går att härleda till ett specifikt datum.

En oväntad PageRank-uppdatering

Det har under lång tid spekulerats kring att den publika PageRank-siffran är på väg att fasas ut. Spekulationerna späddes i oktober på av att Matt Cutts själv gick ut och sa att det inte skulle ske någon uppdatering av deras Toolbar PageRank under 2013 och att det heller inte var någon uppdatering planerad. Många blev därför förvånade när det i början av december faktiskt kom en uppdatering, något som förklarades med att utvecklarna höll på att göra vissa förändringar och att de i samband med detta även passade på att exportera PageRank-data.

Bland sökmotoroptimerare har PageRank blivit något av ett prestigevärde, men jag vill poängtera att det idag är ett tämligen diffust mätvärde när det kommer till att utvärdera styrkan i en enskild länk. I många fall är länkens kontext viktigare än vilken PageRank sidan som länken ligger på har – även om en länk från en myndighets sajt med PR 6 troligtvis är mer värd än en länk från en PR 0-blogg, oavsett hur väl bloggens tema stämmer överens med din egen sajt.

Bubblare:
Googlebomben fungerar
Google lägger sig i svenska språket

Vilka förändringar har du upplevt påverkat sökmotoroptimering under 2013?

2 kommentarer på "Så var SEO-året 2013"

  1. Luca, tror du att det blir några fler PageRank-uppdateringar nästa år, eller var detta en engångsföreteelse tro?


  2. Hej Andreas!

    Jag var ju, som många andra, övertygade att det inte skulle komma en uppdatering till i år – så att ge en kvalificerad gissning har ju visat sig vara mer eller mindre tröstlöst. Men du frågar vad jag tror och svaret är att jag tror att det kommer åtminstone en uppdatering till innan de bestämmer sig för att skrota Toolbar PageRank helt.


Kommentarsfältet är stängt.