Metataggarna som spelar roll

Metataggar spelar en viktig roll för en webbsidas synlighet på Google. Men vilka är de viktigaste metataggarna och vilka kan du strunta i?

Vi får många frågor om metataggar, eller meta tags som det kallas på engelska. Det är ganska vanligt att det finns oklarheter kring vad som är en metatagg, exempelvis att det används som namn för bara title-taggen eller att man blandar in rubriker som H1 i vad som är metataggar vilket ju inte är fallet.

Vad är metataggar?

En teknisk beskrivning av metataggar är att de delger metadata för en specifik HTML-sida och placeras i -delen av ett HTML-dokument. Datan som finns i metataggarna syns inte på själva sidan utan bara i sidans kod. Detta är inte ett problem då informationen i metataggarna är tänkt att läsas av maskiner, exempelvis webbläsare och sökmotorer.

För sökmotorer som Google är vissa av metataggarna väldigt viktiga. Dels för att förstå vad sidan handlar om, dels för hur sidan ska hanteras.

Viktigaste metataggarna för SEO

Det finns många olika typer av metataggar och i denna artikel kommer jag nämna de tre viktigaste metataggarna för SEO.

Title

Title-taggen är det viktigaste elementet SEO-mässigt på varje enskild sida och kan ses som webbsidans namn. Det är detta som visas i fliken i din webbläsare och ofta det som står på länken som Google visar i sökresultat.

Innan ni som kan HTML betydligt bättre än jag sätter kaffet i halsen måste jag erkänna att title-taggen formellt sett inte är en metatagg rent HTML-tekniskt. Syntaxen för en title-tagg är:

Här står sidans titel

Om det hade varit en ”äkta” metatagg hade syntaxen istället sett ut så här (vilket den inte gör):

Anledningen att jag ändå tar upp title-taggen här är att den alltid nämns i samband med övriga metataggar och rent praktiskt tycker jag att man som SEO:are kan tänka på den som en metatagg.

Meta description

Nästa vanliga metatagg är meta description. Detta är en beskrivning av sidan som inte påverkar din ranking på Google men det är ofta denna text som Google väljer ut och visar i sökresultatet tillsammans med sidans titel.

Meta Robots

Med denna metatagg kan du ge instruktioner kring hur du som sajtägare vill att sökmotorer ska behandla den specifika webbsidan på din sajt. Det finns flera olika kommandon som kan användas i Meta Robots och det är viktigt att hålla tungan rätt i mun så att det inte blir fel.

De två viktigaste och vanligaste varianterna är Index/Noindex och Follow/Nofollow. Den första svarar på om du vill att Google ska indexera sidan eller inte. Den andra ger instruktioner om du vill att sökmotorer ska följa länkar på sidan eller inte.

Dessa två går dessutom att kombinera. Vi tar några exempel:

Ovan betyder att du varken vill att Google ska indexera sidan eller följa länkar på den.

Ovan betyder att du inte vill att Google ska indexera sidan men du vill att länkarna på sidan ska följas av Googlebot.

Ovan betyder att du både vill att sidan ska indexeras och att länkarna ska följas.

Meta keywords kan du strunta i

Meta keywords då, är inte de viktiga? Nej, det är en metatagg som Google och andra sökmotorer inte använt sig av på väldigt många år. Den kan du helt och hållit strunta i.

Hur lägger man in metataggar?

En vanlig följdfråga kring metataggar är vart man rent praktiskt lägger in dem, de syns ju inte på själva sidan som vi varit inne på. Exakt var och hur du ändrar dina metataggar beror på vilket CMS du använder dig av. I de flesta moderna CMS:er finns det möjlighet att enkelt ändra dina metataggar.

Använder du WordPress kan du med fördel använda dig av ett SEO-plugin för att optimera dina metataggar, förslagsvis Yoast eller RankMath.

Behöver du hjälp med att optimera dina metataggar? Exempelvis med att skriva SEO- och klickvänliga titlar och meta descriptions? Kontakta då gärna oss!