SEO Ordlista

Det finns en uppsjö av olika begrepp inom SEO. Därför har vi skrivit ihop denna SEO-ordlista som innehåller några av de vanligaste orden man använder sig av inom sökmotoroptimering.

Affiliate

En affiliate är den som säljer trafik, leads eller sales till någon annan. En vanlig form på affiliate i Sverige är till exempel prisjämförelse-siter. Knepet är att attrahera mycket trafik och sedan sända den vidare till den som är beredd att betala för trafiken.

Ankartext

Den text som står på själva länken. Det är viktigt vid SEO att variera ankartexten eftersom allt för ensidiga ankartexter kan ge negativa resultat. Ankartexten är en av de absolut viktigaste faktorerna vid SEO men kan ibland vara svår att kontrollera eftersom det handlar om andra siter som länkar till din.

Adsense

Googles annonser som man kan ha på sin site. Finns i olika typer av textblock från små med en enda Adsense-annons till större som tar upp merparten av en sida. Man får betalt per klick och beroende på konkurrensen på termen eller sökordet som är relevant. Läs om Adsense och Filter

Adwords

De annonser som finns i Googles sökresultat. Googles system för annonsörer fungerar genom att man automatiskt bjuder i ett auktionssystem för specifika sökord. Ju större konkurrens på sökordet desto dyrare annons.

Bad Neighbourhoods

Vissa siter, kluster av siter och servrar anses av Google vara dåliga områden. Det är helt enkelt sådana där mycket Black Hat eller annan skumraskverksamhet försiggått. Att länka till ett Bad Neighbourhood kan ge kraftigt negativa effekter för den egna siten.

Black Hat

Den typ av sökmotoroptimering som går emot sökmotorernas riktlinjer. Vanligtvis brukar det vara Googles riktlinjer som gäller. Det finns lite olika historier om varifrån termen kommer, en del säger att den är sprungen ur hackercommunitiet andra säger att det kommer från westernfilmer där skurkarna enligt utsaga alltid bar svart hatt. Läs mer om Black Hat SEO.

Cloaking

Att visa ett innehåll för sökmotorer och ett annat för besökare. Ibland blir gränsen mellan cloaking och helt legitim verksamhet något diffus. Till exempel om man använder sig av mycket flash på sin site kan det vara rimligt att visa upp en annan sida för spindlarna då de inte kan läsa flash. Det är helt legitimt så länge den sida som visas är lik den som besökaren ser. Helt likt blir det förstås aldrig eftersom då hade det varit onödigt med flashsidan från början.

CPA

CPA står för Cost Per Action eller Cost Per Acquisition och brukar beteckna den ersättning man får för vissa typer av annonser. Det handlar då om att få betalt för faktiskt kunder istället för klick.

Dold Länk

Länk som inte syns på siten men som visas för sökmotorer. Dolda länkar faller inom Black Hat och användes för flitigt. Ett sätt att skapa dolda länkar är att helt enkelt utelämna ankartexten i länktexten eller att använda sig av en 1 pixel stor bild som länk.

Inbound Link

Förkortas IBL, engelska för inlänk. Inlänkar är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller SEO och Googles algoritm startade faktiskt i den änden. Antalet länkar med förtroende som pekar till en site avgör vilket förtroende Google har för siten och vilken kraft den kan skjuta ut i utgående länkar. Stora siter med högt anseende som t ex universitetssidor kan transportera en stor mängd kraft till en site och det kan ibland räcka med en enda länk från en sådan site för att nå resultat i sökmotorerna.

Inlänk

Länk som pekar från en annan site till siten i fråga. Det finns lite olika sätt att mäta antalet inlänkar man har till sin site. Ett är att använda sig av Yahoos’ Siteexplorer. Skriv helt enkelt kommandot Linkdomain:www.siten.se -Domain:siten.se i Yahoos’ sökfönster så får du alla länkar Yahoo hittat som pekar till din site utom de länkar som kommer från samma site. Ett annat verktyg är Googles Webmaster Tools som kan lista länkar per sida på siten.

Link Bait

Kan ibland kallas länkbete på svenska. Någon form av innehåll som attraherar spontana länkar. Ofta kan det vara sådant som är uppseendeväckande som fungerar bäst som Link Bait och inte alltid uppseendeväckande på ett postivit sätt. Gränsen mellan Link Baits och det som bland forummedlemmar brukar kallas Trolling är hårfin. Det handlar alltså ofta om att locka fram en debatt. Kan man dessutom få det att hetta till kan man se det som en seger. Link Bait

Long Tail SEO

Optimering för en lång rad termer där alla har relativt liten sökvolym men antalet är så pass stort att det lönar sig ändå. Oftast görs Long Tail SEO i samband med klassisk SEO och oftast där man har en site med en stor mängd sidor till exempel en webshop. Läs mer: Long Tail SEO

Länkbete

Ett länkbete är en sida, site eller något annat på internet som attraherar länkar. Innehållet i ett länkbete är sådant att bloggare eller andra webmasters tycker att det är värt att länka till. Länkbeten kan användas för att bygga starka siter som man sedan kan länka ifrån alternativt kan man skapa länkbeten på den site som ska optimeras. Mer om Länkbeten

Länkfarm

Kluster med siter inneållandes i princip enbart länkar där dessa länkar till varandra. Meningen är att Google inte ska låta sig luras av sådant men det finns vissa som använder sig av tekniken fortfarande. Det är ett enkelt och billigt sätt att få tag på en stor mängd siter snabbt.

Länkkataloger

På engelska Link Directories. Kataloger på nätet över siter sorterade och granskade av en administratör. Den stora skillnaden mellan en katalog och en länkfarm är att katalogen sätter värde på redaktionellt granskade länkar snarare än sina eller sina kunders länkar. De mest kända länkkatalogerna är Dmoz (kallas också ODP, open directory project) och Yahoos katalog.

Microklustermetoden

Metod för att bygga sitenätverk med minsta möjliga arbetsinsats och största möjliga output utan att röra sig utanför sökmotorernas riktlinjer.
Micoklustermetoden

Nofollow

Attribut som kan sättas på länkar som gör att sökmotorer inte använder sig av länken. Attributet sätts i länken enligt följande: Bara människor följer. Det finns de som tycker mycket illa om nofollow-taggen och rörelser har bildats på nätet mot den. En sådan är DoFollow som riktar sig främst mot bloggar och bloggare.

Off Page

Sökmotoroptimering som görs utanför siten, länkar, tipsande av bloggare osv. Man brukar särskilja On Page och Off Page trots att gränsen ibland kan vara lite diffus. Vanligaste sättet att börja med Off Page är att anmäla siten till länkkataloger av olika slag för att sedan fortsätta med länkbyten med andra relevanta siter.

On Page

Den del av SEO som utförs på själva siten i form av ändringar i kod eller texter. En bra On Page kräver vissa förkunskaper inom det språk siten är skriven i och en viss förståelse för hur servrar fungerar. Ett exempel på On Page är att se till att sökvägarna till de olika sidorna på siten ser bra ut. Till exempel vill man ha med sökordet i URL:en men inte en massa andra tecken. Ett annat exempel är att se till att texterna på sidorna faktiskt innehåller de sökord man vill optimera för.

Organiska länkar

Länkar från andras bloggar och siter, siter utanför optimerarens kontroll. Skiljer sig från spontana länkar på punkten att även om optimeraren tipsat om siten kan det vara en organisk länk. Att bygga upp sin SEO på att få organiska länkar är oftast någon form av drömscenario. Det finns röster som talar för att det är det ”enda riktiga” sättet att optimera. Att välja att arbeta på det viset kan vara bra för en del siter som exempelvis tidningar och magazin som har en möjlighet att få organiska länkar. För en pokersite är det däremot bara dumt att försöka optimera så, i princip ingen länkar till en pokersite organiskt oavsett hur bra eller snygg den är. Dessutom är konkurrensen så pass hög att det inte skulle räcka i alla fall.

Outbound Link

Förkortas OBL, engelska för utlänk. Länkar som pekar från din site till någon annan. En anledning för att göra det kan vara för att bygga upp trust. Genom att länka till andra sidor med högt förtroende kan du bygga upp den egna trusten. Det är viktigt att aldrig länka till ”Bad Neighbourhoods” eftersom Google kan uppfatta dig som en spammare om du råkar göra det.

Overture

Annonssystem likande Googles som bland andra Yahoo! använder sig av. Används för att estimera sökvolym. Overture var faktiskt för Google med typen av annonser som riktar in sig efter vilket sökord som använts. Nu är väl visserligen AdWords en något elegantare och bättre lösning men det är på inga vis Googles uppfinning.

PPC

PPC står för Pay Per Click. Det här är en ganska vanlig form av annonsering på Internet. Googles Adwords är exempel på sådana annonser.

ROI

Return Of Investment, hur mycket man får tillbaka per investerad krona/timma. Det är viktigt att räkna på sin SEO på samma sätt som på annan verksamhet. Om man vet hur många som söker på ett visst sökord och hur stor andel som kommer att klicka på ens eget träffresultat kan man vikta det mot hur mycket det kommer kosta att nå den positionen. Det blir förstås en del uppskattande att göra eftersom det är omöjligt att säga vilken position man kommer att nå och siffrorna aldrig riktigt är säkra.

SEO

Search Engine Optimization, den engelska termen för sökmotoroptimering. Att se till att en sida eller site visas högt på relevanta sökord i sökmotorer. SEO är en snabbt växande marknad eftersom fler och fler förstår hur lönsamt det är. Det innebär också att konkurrensen blir tuffare eftersom det finns ett begränsat antal positioner att ta.

SERP

Search Engine Result Page, de resultatsidor sökmotorerna visar när man sökt efter något. Förr uppdaterades SERP:en så sällan som en gång per kvartal och man talade då om Google-Dance, eftersom sökresultaten dansade. Nu görs uppdateringar mycket tätare och tätast uppdaterar Google sin SERP. Numer kan man ofta hitta resultat på artiklar som skrivits tidigare på dagen. Uppdateringarna blir dessutom stillsammare eftersom det inte alls blir samma stora förändringar.

Sitemap

Kallas ibland sidkarta på svenska. En sida med länkar till sitens alla eller viktiga sidor som är meningen att besökaren ska kunna använda sig av om denne har svårt att hitta något. Numer används Sitemap endast mycket sällan av besökare utan används främst för sökmotorernas skull. En effekt av sitemap är att på väldigt stora siter kan man platta ut hierakin något. Om sitemap är länkad från förstasidan blir det ju bara 2 klick bort till nästan vilken sida som helst. Läs på om Sitemaps.

Sociala Nätverk

Nyhets- eller länktjänster där man kan tipsa varandra om nyheter och siter. Sociala nätverk används flitigt av sökmotoroptimerare både för att driva trafik och för att få länkar. Många nätverk har riktiga sökmotorvänliga länkar och siterna har ett visst förtroende. Däremot har de oftast en väldigt stor mängd utlänkar vilket sprider kraften en del.

Spontana länkar

Länkar från andra siter som dyker upp just för att de ansåg att de ville länka till siten. Alltså sådana som ingen sökmotoroptimerare ligger bakom. Spontana länkar är mycket ovanligt och det kräva

Sökoptimering

Sökoptimering är helt enkelt ett annat ord för Sökmotoroptimering. Läs mer om Sökoptimering.

Sökordsoptimering

Sökordsoptimering är bara ytterligare ett ord för Sökmotoroptimering.

Sökvolym

Det totala antalet sökningar för ett ord eller en term inom en viss tidsperiod. Vanligtvis använder man först Overture eller Wordtracker för att göra en uppskattning av sökvolymen på en term för att sedan när man nåt resultat få tillgång till mer exakta uppgifter i och med att man har egen statistil.

Titel

När det gäller sidor är det den som står i Head i koden och som syns längst upp i browsern. På länkar är det ett attribut som kan sättas och visas när muspekaren hovrar över länken. Sätts inom taggen

Trust

Det förtroende Google har för en site. Förr användes ofta PageRank för att sätta ett värde på siter men nu är det något utdaterat och man brukar prata om trust istället.

Utlänk

Länk som pekar från siten i fråga till en annan site. Mer om utlänkar

White Hat eller Etisk Sökmotoroptimering

SEO enligt sökmotorernas riktlinjer. Det diskuteras flitigt vad Etisk sökmotoroptimering egentligen är, läs mer om Etisk Sökmotoroptimering

 

Saknar vi något ord i vår SEO-ordlista? Kommentera i så fall gärna nedan.