Sökordsannonsering

Med sökordsannonsering via Google AdWords kan du annonsera för potentiella kunder som aktivt söker efter det du erbjuder och du betalar bara när någon klickar på din annons.

Oavsett om du precis ska komma igång eller redan sökordsannonserar på Google ger vi dig förutsättningarna för att öka dina intäkter och din avkastning. Du får en relevant och strukturerad annonsering där så många klick som möjligt leder till köp.

Våra sökmotorkonsulter hjälper dig att:

  • Driva försäljning och hitta nya kunder.
  • Marknadsföra och bygga ditt varumärke.
  • Förbättra dina resultat och öka din avkastning.

Pineberry är en certifierad Google Premiere Partner vilket du kan läsa mer om här.

Våra sökmotorkonsulter hjälper er med sökordsannonseringen

När ni tar hjälp av oss på Pineberry med er sökordsannonsering är det alltid en certifierad sökmotorkonsult som hjälper er. Hos oss får ni alltid:

  • En Google-certifierad och erfaren sökmotorkonsult som hanterar annonseringen.
  • Full kontroll och full insyn i vad vi gör och varför.
  • En fast månadskostnad för vårt arvode och löpande rapportering.
  • Full äganderätt av ert AdWords-konto och en månads uppsägningstid.

Vi hjälper er att lyckas i sökresultatet

Om du vill att din sajt ska synas bättre i Googles sökresultat har du kommit rätt!

Be om offert

Så här jobbar vi med sökordsannonsering

När vi hanterar din sökordsannonsering lägger vi upp arbetet i följande fyra steg:

1. Sökordsanalys

En sökordsanalys syftar till att få kunskap om vilken trafik som är mest lönsam för dig. Vi går bland annat igenom vilka ord som bäst representerar dina produkter, hur dina kunders sökprofiler ser ut och hur konkurrensen ser ut. Vi analyserar även trafikmängder och bestämmer vilken trafik som är viktig ur ett varumärkes- respektive säljperspektiv samt vilken trafik som ska uteslutas. Utifrån sökordsanalysen sätter vi sökord för din annonsering.

2. Kampanjstruktur

Nästa steg är att bestämma kampanjstrukturen och förutsättningarna för din annonsering. En kampanjstruktur anger ramarna för din annonsering, som vi löpande optimerar. Vi skapar en relevans mellan sökord, annonsering och sajtens innehåll. Du får full kontroll över intäkter, kostnader, var trafiken kommer ifrån samt när och var dina annonser ska visas.

3. Annonser

Vi tar fram annonser som presterar. Du betalar per klick och därför är det viktigt att få rätt klick. Baserat på sökordsanalys och kampanjstruktur tar vi fram annonser som sätter rätt förväntningar och attraherar nya kunder till din sajt – inte bara besökare! Annonsernas utformning är en dynamisk process där vi ständigt optimerar utifrån lönsamhet.

4. Rapportering och uppföljning

Vi rapporterar löpande och analyserar de mål och nyckeltal som bestämts för din sökordsannonsering. Vi ger även våra rekommendationer på nästa steg och föreslår förbättringar där vi ser möjligheter. När vi hanterar din sökordsannonsering kan du vara säker på att du får de bästa förutsättningar för lönsam synlighet.

Vi hjälper er att lyckas i sökresultatet

Om du vill att din sajt ska synas bättre i Googles sökresultat har du kommit rätt!

Be om offert