Amazon Advertising – Annonsering på Amazon Ads

Amazon Advertising är Amazons plattform för annonsering. Den här artikeln belyser de olika områden som du behöver tänka på ifall du ska annonsera på Amazon eller kravställa mot någon annan som ska annonsera åt dig.

Det finns många olika delar att tänka på för att lyckas på Amazon ads. En av nycklarna till de flesta lyckade handlarna är en effektiv annonsering på Amazons plattformar. Amazon annonsering har precis som Google, Facebook och många fler en self serving-plattform där varje annonsör själv styr sin annonsering. Vill du lyckas med din Amazon-satsning rekommenderar vi er att säkerställa att ni har en bra strategi och ett välarbetat annonskonto för plattformen.

Mål och strategi

Oavsett vilken form av marknadsföring du arbetar med idag förutsätter det att du sätter tydliga mål och KPIer. Det är inget unikt för Amazon men på en plattform som Amazon tas det till sin spets då användaren inte väljer mellan två webbplatser utan här handlar det om två produkter på samma plattform. Det är därför extremt viktigt att du har en marginalstrategi som sätter rätt ROAS/ACoS strategi för respektive produkt/produktsegment. Att ni arbetar med en prisstrategi som matchar de krav som plattformen har och budgetar för att maximera försäljningen.

Innan du kommer igång bör du därför säkerställa att du har koll på följande:

  • Marginaler vid inköp
  • Marginaler efter dina och Amazons kostnader
  • Vinstmarginal du eftersträvar

Det ger att vi kan beräkna:

  • ROAS (Nytt mätetal på Amazon) eller ACoS motsvarande marginalmått.

Budget borde i och med detta inte behöva spela någon roll så länge det ger lönsamhet men är det ändå en faktor behövs självklart den informationen med.

Sökordsanalys

Vi behöver självklart ta reda på vad användarna söker efter för att kunna annonsera på mest effektiva sätt på Amazon. Genom att placera sökord i olika steg i köptunneln kan vi säkerställa att vi kan arbeta med olika typer av strategier beroende på vilken fas kunderna är i. Alla sökord behöver kopplas samman med respektive produkt vi vill sälja på plattformen för att annonseringen ska bli så effektiv som möjligt. Det vi brukar benämna som produktmappning eller sökordsmappning.

Sökordsanalysen är en utmaning innan det finns allt för mycket data att ta del av i Sverige för Amazon.se men fortsatt har vi internationella datapunkter och annan sökdata att ta del av för att göra bästa möjliga grundarbete.

Produktanalys

Efter sökordsanalysen behöver vi även säkerställa att produkterna vi har för avsikt att annonsera kan stå sig i den konkurrens vi sätter de utifrån strategi. Det är ingen idé att annonsera på sökordet kastrull om vi endast säljer specialkastruller eller ett okänt varumärke till mycket högre pris än konkurrenterna. Precis som vid all annonsering gäller det därför att göra en produktanalys och lokalisera vilka produkter vi vill sälja i stora volymer och vilka vi kan finna försäljningsdrivande sökbeteende kring. Det här skiljer sig mycket från annan annonsering förutom möjligen Google Shopping och liknas mer vid datadriven Visual Merchandising. Något som är enormt viktigt att ta i beaktning här med är vilka produkter som vi anser kommer kunna ranka bra organiskt och få mycket positiva recensioner. Självklart vet ingen allt det här från början men med ett genuint förarbete kommer vi närmre när vi väl drar igång annonseringen på Amazon.

Annonsformat i Amazon Advertising

Amazons annonsering erbjuder tre olika annonsformat som alla tillför sin del i annonseringen. De tre annonsformaten är ”Sponsored products”, ”Sponsored brands” och ”Sponsored Display”.

 

Sponsored products

Det är det format som är störst och generellt sätt mest effektivt. Det är en produktannons att likna med Google Shopping där produkt, pris och lagerstatus presenteras precis som alla andra produkter i en produktlistning. Det som skiljer dessa från en organisk produktlistning är att de är sponsormärkta. Dessa placerar Amazon självklart oftast högt upp i listningarna för att generera maximalt med annonsintäkter men de är även insprängda i listningarna, i botten och på produktsidor. Sponsored products är det givna valet för alla annonsörer enligt mig och bör stå för större delen av annonseringen initialt. Detta annonsformat betalar man per klick precis som hos Google och Facebook för de av er som är vana vid de plattformarna.

Sponsored brands

Det här är ett intressant format som är lite av en blandning av en displayannons och en produktannons. Dessa innehåller en logga för ert varumärke samt presenterar ett antal produkter precis som sponsored products gör. Denna placering är väldigt ofta den översta placeringen på en listning och har som fokus att öka varumärkeskännedomen samtidigt som den driver försäljning. Sponsored brands förutsätter att du har ett registrerat varumärke hos Amazon så säkerställ registreringen ifall du inte ännu får upp detta val. Även i detta format betalar du per klick på din annons.

Sponsored display (Beta)

Detta är det sista av de tre annonsformaten vars fokus mer har att driva kännedom även om du även här betalar per klick. Detta är det bredaste formatet som Amazon annonseringen tillhandahåller. Med denna annonslösning kommer ni synas både på Amazon men även utanför Amazon på andra webbplatser för att driva klick till era produkter. Det är en möjlighet att arbeta med strategier likt dynamisk retargeting men även räckviddstrategier för era produkter.

Bygga annonskonto

Annonskontot byggs antingen i interfacet på Amazon advertising alternativt via Excel-importer för större kontostrukturer. Amazon har en struktur i kontot som ser ut som följer:

Kampanjer

Kampanjer i Amazons värld innehåller en rad inställningar t.ex. vilket annonsformat och budgetar som kampanjen ska ha. Precis som i alla annonsverktyg är det extremt viktigt hur denna struktur benämns för att man enkelt ska kunna hitta i den senare.

Annonsgrupper

Det är en mapp som samlar inriktning och annonsen som i detta fall är produkten för en Sponsored products-kampanj. Även här är det extremt viktigt att ni sätter namn och struktur på dessa för att enkelt kunna bearbeta i optimeringen.

Inriktning

Beroende på annonsformat styrs här vart och hur man vill synas. För sponsored products är det sökordsinriktning eller auto. För sökordsinriktning finns ett antal olika matningstyper som anpassar hur brett annonsören syns. När det gäller auto styrs annonseringen efter vad Amazon anser relevant enligt sin data.

Annons

Det är här ni väljer vilket innehåll som ska visas i självaste annonsen. För sponsored products handlar det om att ni väljer specifika ASINs (Amazons ID-system för en specifik produktvariant). Det gör att ni kan välja att styra ifall ni vill annonsera den svarta eller den blå. En sak som bör noteras här dock är att de inte går att annonsera både den svarta och den blå om de är sammankopplade till samma produkt.

Optimering av Amazon Ads

Amazon Advertising liknar många av de stora annonssystemen på så sätt att det handlar om en realtidsbudgivning. Det gör att annonsörer snabbt kan göra förändringar i sin strategi och aggressivitet. Detta är några områden som går att bearbeta.

Budgivning

Eftersom Amazon Advertising är ett self serving verktyg ställer det krav på att varje annonsör har koll på sin budstrategi för att maximera avkastningen på annonseringen. Det handlar om att buda så lågt som möjligt men ändå få ut maximalt med värde. Det som är intressant på Amazon är annonsverktyget ännu inte är lika utvecklat som andra plattformar därför finns det möjligheter och risker att notera just kring budnivåer. I Amazons värld har vi möjligheten att kring bud styra ifall vi bara har manuellt bud eller om vi ska låta Amazon sänka budet ifall de inte tror användaren blir en kund. Alternativt både höja och sänka utifrån den sannolikheten. Det är en inställning som görs på kampanjnivå.

Budgetstyrning

Enkelt men ack så viktigt att säkerställa att vi annonsera där vi genererar bäst resultat utifrån både ROAS / ACoS och i slutändan vinst i egen ficka.

Negativa sökord

Precis som vid annan sökordsannonsering finns möjligheten att utesluta negativa sökord som vi anser inte är relevanta för vår annonsör. Det innebär att vi kan göra annonseringen mer relevant och både öka CTRen samt sänka kostnaden för irrelevanta sökningar.

Annons / CTR

Eftersom annonsen är väldigt konkurrensutsatt i en produktlistning handlar mycket av optimeringen om att också säkerställa att vi visar rätt produkt i konkurrensen. Det gör vi genom att optimera CTR (klickfrekvens) för den produkten på en specifik sökning. Ökar vi andelen användare som kommer in på vår produkt är det en indikator på att vi visar rätt produkt. Om inte bör vi ifrågasätta om en annan färg eller helt annan produkt är rätt väg att gå.

Det finns många fler områden att bearbeta men detta är några av de som jag vill lyfta fram för att ge er en tankeställare gällande möjligheterna med Amazon annonsering.

Uppföljning av annonseringen på Amazon

Amazon Advertising har såklart sitt eget sätt att följa upp data precis som Google och Facebook skiljer i attribution. Enkelt förklarat kan vi förklara Amazons sätt att attribuera annonsering på följande sätt.

  • Klickbaserad ”Last click model”.
  • 14 dagars attributionsfönster.
  • Exkludera ordrar som avbokas inom 72h.

Ta hjälp med din Amazon-annonsering

Behöver ni hjälp av en Amazon-byrå för er annonsering tänk då på att ställa frågor utifrån ovan områden för att säkerställa kompetens? Viktigast är att ni har en bra och tydlig målsättning som båda parter kan arbeta mot då arbetet alltid blir bäst när arbetet görs tillsammans.

Vill ni ha hjälp av oss på Pineberry? Kontakta oss här för hjälp med Amazon SEO och SEM.