Bing med ChatGPT fyller ett år – så har kampen mot Google gått

Ett år har gått sedan Microsoft lanserade nya Bing med integrerad ChatGPT. Den stora frågan på allas läppar då var om Bing skulle lyckas ta marknadsandelar från Google Sök – och i sådana fall hur mycket. Vi har så här ett år senare undersökt hur det gick. 

Det har nu gått ett år sedan Bing integrerade ChatGPT i sin sökmotor – och tvingade fram Googles satsning på sin ”magiska sökmotor”, sedermera kallad SGE. Hur är ställningen i sökmotorvärlden egentligen så här ett år senare och har Bing lyckats ta marknadsandelar från Google?

Enligt färsk statistik från Statcounter kan vi konstatera att Bing ökat på marginalen samtidigt som Google tappat lite. Någon massflykt av användare från Google till Bing är det dock inte frågan om – men Google tappar ändå 1,5 % i marknadsandel på global nivå, vid jämförelse på årsbasis, om vi får tro på Statcounters data.

Några ord om datakvaliteten

Statcounter är en webbanalystjänst som finns installerad på mer än 1,5 miljoner sajter världen över. De samlar in olika data om sajternas besökare, bland annat från vilka sökmotorer besökare kommer. Den datan används sedan som grund för beräkningarna om marknadsandel.

Det är på så sätt inte perfekt data men det är den bästa data som finns. Om datan har brister bör de bristerna vara ungefär lika stora hela tiden – och det är just jämförelsen och den övergripande trenden mellan tidsperioder som är det intressanta (så på så sätt spelar sådana brister också mindre roll).

Så med det ur vägen, vad kan vi se i datan?

Global nivå

Jo, på global nivå hade Google 91,47 % marknadsandel i januari 2024 medan motsvarande uppskattning för januari 2023 var 92,9 %. En nedgång på 1,43 procentenheter eller 1,5 procent alltså.

Bing hade 3,43 % marknadsandel i januari 2024, jämfört med 3,03 % i januari 2023. Det motsvarar en skillnad på 0,4 procentenheter till Bings fördel eller en ökning i marknadsandel med 13,2 procent för Bing.

(Du kan klicka ur de andra sökmotorerna i grafen här nedanför för att enbart synliggöra Googles och Bings marknadsandelar.)

Source: StatCounter Global Stats – Search Engine Market Share


Utvecklingen i Sverige

Kikar vi enbart på Sverige målas en ganska liknande bild upp.

Googles uppskattade marknadsandel var 92,75 % i januari 2024, jämfört med 93,29 % i januari 2023. En minskning med 0,54 procentenheter och 0,05 procent alltså.

Bing hade under samma tidsperiod 5,12 % marknadsandel i januari 2024, jämfört med 4,46 % i januari 2023. En ökning med 0,66 procentenheter och 14 procent för Bing således.

Source: StatCounter Global Stats – Search Engine Market Share

Procent och procentenheter

Kom ihåg skillnaden mellan procent och procentenheter. Procent används för att beskriva en relativ förändring i procent när vi jämför två procentuella andelar med varandra. Procentenhet används för att ange den faktiska skillnaden mellan två procentsatser.

Exempelvis om inflationen minskar från fyra till två procent, minskar den ju både med två procentenheter och med 50 %.

Låga men betydande nivåer

När Bing för ett år sedan lanserade ChatGPT i sin sökmotor nämnde de att varje procentenhet de lyckas ta av sökmotormarknaden innebär 2 miljarder kronor extra i intäkter till Microsoft.

Även fast Bing bara ökar 0,4 procentenheter på global nivå (och från låga nivåer) är det möjligt att intäktsökningarna inte är helt obetydliga. Enligt de senaste siffrorna gick Microsofts intäkter från Search and News upp med 8 procent på årsbasis. Google fortsätter samtidigt att gå som tåget ska vi komma ihåg så någon kris där är det verkligen inte talan om.

Bings ökning kan såklart bero på andra orsaker än att fler användare aktivt gör valet att gå över till Bing. Microsoft har under året fått många användare att byta till Windows 11 där Edge är standardwebbläsaren och Bing därmed standardsökmotorn. Även om det är enkelt att byta tillbaka till någon annan sökmotor är det inte alla som gör det. Statcounter har även data om just webbläsarnas marknadsandel och där ser vi att Edge har ökat stadigt under 2023.

SGE härnäst

Microsofts satsning på att integrera large language models och generativ AI i den klassiska sökmotorn tvingade fram Googles satsning på SGE. Parallellt med det har mindre nischade sökmotorer växt fram som integrerar generativ AI på olika sätt i sina svar. Frågan är hur mycket stress Google känner över det idag när Bing med ChatGPT kanske inte blev det stora hot som många hoppades på.

Bings lägst hängande frukt

Hur ska man som digital marknadsförare då förhålla sig till Bing?

Om du frågar mig så är den lägst hängande frukten vad gäller Bing för de allra flesta fortsatt Microsoft Advertising (tidigare Bing Ads) som ett komplement till Google Ads.

Även fast trafikmängden som finns att hämta är väsentligt lägre än på Google är den, som alltid när det gäller sök, relevant och nära konvertering. Klicken är fortfarande också betydligt billigare än motsvarande sökord på Google Ads.

Eftersom Google är så pass dominerande är det där du ska fokusera dina SEO-insatser – det kommer också att ge din sajt fördelar organiskt på Bing.

Använder du Bing mer sedan de lanserade Bing Chat (numera kallad CoPilot)? Kommentera gärna. 

Lämna ett svar

Läs våra regler för kommentarer. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *