SEO-året 2021

2021 börjar lida mot sitt slut och det har blivit dags att sammanfatta året ur ett SEO-perspektiv.

Ytterligare ett händelserikt SEO-år läggs till handlingarna. Här är vår resumé över året som har gått.

Coronadoping ger glädjeresultat men avtar sedan

Coronadoping

Precis som förra året har pandemin varit högst närvarande för oss alla – så även för oss som arbetar med SEO. Den ökade digitaliseringen som kickades igång av pandemin 2020 har även under 2021 fortsatt att ge näring till det fenomen vi kallar coronadoping.

Med coronadoping menar vi när sajter kunnat dra in organisk trafik och intäkter på rekordnivåer, trots att rankingen försämrats eller varit på samma nivå som tidigare jämförelseperiod. Detta har såklart möjliggjorts av att sökvolymerna på Google fullkomligt exploderat i spåren av pandemin och dess tillhörande restriktioner.

Sajter inom vissa segment som haft en väl upparbetad SEO sedan tidigare har kunnat få stor utväxling av det. Särskilt många e-handlare har varit enormt gynnade från att pandemin inleddes till första halvan av 2021.

För oss som byrå har det här inneburit att många av våra kunder i vissa segment gått väldigt bra. Detta eftersom det funnits så oerhört mycket mer trafik att hämta från Google. Samtidigt har inte alltid de fina resultaten uppnåtts av att vi lyckats göra bättre SEO, utan för att omvärlden förändrats. Det i sig har vi sett som ett problem eftersom det kunnat skapa en falsk trygghet avseende hur väl en sajts organiska synlighet egentligen utvecklas.

Vårt sätt att attackera hela problematiken kring coronadoping har varit att i högre grad än förut fokuserat på aggregerad organisk synlighet som mått på hur väl en sajts SEO utvecklas – som ett komplement till trafik, intäkter och konverteringar.

Att inte ta lika stor hänsyn till trafik från sökvolymer som fluktuerar i takt med att ett samhälle öppnar upp och stänger ner har gjort att vi kunnat neutralisera effekterna av coronadoping och på ett mer rättvisande sätt visat hur en given sajts SEO utvecklas.

Det har varit viktigt att ta den här dialogen tidigt med berörda parter, särskilt de som initialt gynnats av coronadoping. Detta för att förbereda på den nedgång i sökvolym som oundvikligen skulle komma i takt med att samhället återigen öppnade upp sig – och människor skulle börja spendera en större del av sin disponibla inkomst offline.

Med facit i hand var det rätt väg att gå. Många segment inom e-handel har tydligt mattats av under hösten när antalet sökningar på Google gått ner i takt med att samhället öppnat upp igen – och vi äntligen kunnat leva lite mer som vanligt under en tid andra halvan av året.

Snackisen som kom av sig

Page ExperienceÅrets på förhand stora snackis var utan tvekan den sedan länge utannonserade Page Experience Update. Syftet från Googles sida med denna uppdatering har varit att ge tydliga direktiv till webbplatsägare kring vad som är bra användarupplevelse ur strikt tekniska perspektiv.

Algoritmuppdateringen började rullas ut under sommaren och precis som väntat var det svårt att se att den påverkade något alls i sökresultaten.

Relevant innehåll som tydligt besvarar användarens sökfråga väger alltså fortsatt tyngre ur ett användarperspektiv än det rent tekniska – vilket såklart är fullt rimligt.

AMP sjunger sin svanesång

I och med att Page Experience Update nu är live försvann också den sista riktiga anledningen för publicister att använda AMP på sina sidor. Uppfyller du Page Experience-kraven behöver du inte ha AMP för att synas i Top Stories.

För vår egen del har vi själva nyligen slutat använda AMP här på Sökmotorkonsult. En kvalificerad gissning är att fler sajter följer i samma fotspår under 2022.

Högre krav på produktrecensioner

Produkter
En annan algoritmuppdatering som inte var kommunicerad på förhand men som gjorde desto större avtryck i sökresultaten var Product Review Update. Första iterationen rullades ut i april och nu i början av december kom en uppföljare.

Med dessa uppdateringar har Google börjat ställa högre krav på sajter som publicerar produktrecensioner.

Även de här uppdateringarna bör ses i spåren av ökad digitalisering och att fler människor än förut söker efter information på nätet innan de fattar ett köpbeslut. Tunna affiliatesajter vars primära syfte är att snabbt slussa besökaren vidare till en viss butik snarare än att bidra med kvalitativa och neutrala recensioner är förstås inte vad Google vill att deras användare ska mötas av i sökresultaten.

Även om dessa uppdateringar enbart påverkar engelskspråkigt innehåll i dagsläget går det att hålla för troligt att samma kommer gälla för fler språk i framtiden. Det är glasklart åt vilken riktning Google strävar och har du en sajt som är verksam inom denna nisch är det hög tid att se över vilket värde du skapar och förtroende du signalerar.

Tre core updates

Under 2021 bjöd Google oss på tre core updates, två under sommaren och en i november.

Det är alltid lurigt att urskilja vad som förändrats efter en core update. Förändringar i hur Google tolkar olika sökintentioner (och därmed vilka resultat de visar upp) samt hur stor halt av duplicerat innehåll som anses vara okej är två spaningar vi gjort från sommarens båda uppdateringar.

Även fast det förekommit en del större svängningar på sina håll tycker jag årets uppdateringar har varit ganska harmlösa, åtminstone för de flesta kunder vi jobbar med.

Google tar makten över dina titlar

Om du spenderat mycket tid och energi på att skriva riktigt bra titlar kändes det säkert en aning tröstlöst när Google bestämde sig för att börja skriva om dem i betydligt högre utsträckning än tidigare.

Google har sedan länge gjort samma sak med meta descriptions om de tycker att de kan ge en bättre beskrivning än den du själv har angett.

Är det då ingen mening att skriva bra titlar längre om Google ändå väljer att skriva om dem? Jo, det är fortfarande lika viktigt som förut!

Ur ett rankingperspektiv väger title-taggen lika högt som tidigare och det är därför av yttersta vikt att du fortsatt får med dina viktigaste sökord för varje sida där.

Du kan heller inte på förhand veta vilka sidor eller sökord Google kommer skriva om dina titlar för. Därför bör du ha samma fokus som tidigare på att formulera vassa titlar.

Maskinerna tar över

De tekniska framstegen inom AI och maskininlärning blev mer synliggjorda inom SEO-världen under 2021. Detta märktes inte minst av att till och med Google börjar vackla om huruvida det ska vara tillåtet eller inte att publicera helt maskinskrivna texter på sin sajt. I dag är det inte tillåtet att göra det enligt Googles riktlinjer – men det kan komma att ändras i framtiden.

Här på Pineberry har vi experimenterat med AI-verktyg för att producera vissa typer av texter. Vår samlade bild är att den här typen av verktyg fungerar väl för enklare korta texter men att tekniken ännu inte är mogen för mer avancerade verk i dagsläget. Rent grammatiskt håller innehållet från den här typen av verktyg ofta hög klass, men mänsklig handpåläggning krävs för att säkerställa att all fakta i texterna verkligen är korrekt.

Oavsett är det en spännande utveckling som vi garanterat bara sett inledningen av och lär få all anledning att återkomma till i framtiden.

Tack för i år

Med det sagt vill jag passa på att tacka alla läsare, kunder, branschkollegor och andra SEO-intresserade för i år och önska ett riktigt gott nytt år!