Hemmakontor men verksamheten fungerar som vanligt

Vi kommer från och med idag fredag den 13 mars och tills vidare att stänga kontoret och arbeta från hemmakontoren pga den höjda risken för COVID-19. Vi har alla en skyldighet att värna om de riskgrupper vi har runtomkring, fördröja spridningen av viruset och därmed det förväntade stora trycket på vårt sjukvårdssystem.

Vår verksamhet kommer att fortsätta som vanligt. Vi har sedan tidigare en stor vana av att arbeta digitalt och har tagit fram utökade rutiner för både intern och extern kommunikation. Mot bakgrund av ovan kommer vi framöver inte kunna ha fysiska möten utan kommer att träffa kunder, samarbetspartners och leverantörer primärt via telefon, e-mail och Google Hangout.

Vår verksamhet fortsätter som vanligt med ett högt fokus på våra medarbetare och kunder. Vill du komma i kontakt med någon av oss, hittar du kontaktuppgifterna till alla våra medarbetare här: https://www.pineberry.com/kontakt/