NPS:en lyfter till 55 -Våra kunder ger oss väl godkänt!

I början av mars stängde vi som många andra ner vårt kontor och flyttade ut på ca 50 hemmakontor för att fortsätta bedriva verksamheten helt digitalt. Då började även vidden av den pågående Coronapandemin gå upp för oss och hur den skulle kunna slå hårt mot vissa företag och branscher. Vi såg i ett tidigt stadium hur vissa av våra kunder började gå bättre, vissa kunder var tämligen opåverkade medan andra kunder fick en negativ påverkan.

När förutsättningarna ändras så drastiskt har vi i större utsträckning än vanligt hjälpt våra kunder med att sätta/revidera målsättningar, utmana/förändra strategier, gasa/bromsa satsningar, byta/förflytta fokus, och bara funnits där som ett bollplank löpande i denna utmanande tid. Nu vet vi hur kunderna tycker att vi skött oss.

Varje vår skickar vi ut en kundundersökning till alla befintliga löpande kunder. Mot bakgrund av att vi nu hade bestämt oss för att fokusera ännu mer på kunddialogen var vi mer spända än vanligt på resultaten.

Det var fler än tidigare som besvarade vår kundundersökning vilket vi är väldigt glada och tacksamma för. NPS:en som är den stora värdemätaren på hur våra kunder ser på vårt samarbete har i årets undersökning lyft till hela 55. För ett år sedan låg vår NPS på 46. Vi får mängder av positiva kommentarer och det används många superlativer i beskrivningen av våra medarbetare. Det är med stor stolthet vi tar emot denna feedback från våra kunder. Självklart får vi även en del förslag på förändringar och förbättringar, men vi ser även positivt på det då det ger oss möjligheten att vässa oss ännu mer i samarbetet med våra kunder.

Jag vill passa på att tacka alla våra kunder för förtroendet, vi ser fram mot ett fortsatt långsiktigt och givande samarbete!