”Vår medarbetarnöjdhet fortsätter att öka!”

eNPS är ett värdefullt mått på medarbetarnas engagemang och nöjdhet med sin arbetsplats. Medarbetarna fick frågan “Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Pineberry som arbetsgivare till en vän eller bekant?” och graderade sitt svar på en 10-gradig skala.  Resultatet fås genom att dra bort andelen kritiker (som svarat 0-6) från andelen förespråkare (som svarat 9-10). Övriga som svarat 7-8 räknas inte med i resultatet.

Jag blev så otroligt glad när jag såg resultatet från vår medarbetarundersökning. Engagerade medarbetare är vår viktigaste tillgång och jag kan stolt säga att våra medarbetare är engagerade.

Vi genomför vår årliga medarbetarundersökning för att få en insikt i vad våra medarbetare tycker och tänker samt hur detta förändrar sig över tid. I undersökningen mäter vi vår eNPS som är den enskilt största temperaturmätaren på hur vår organisation mår.

Det är svårt att hitta någon benchmark för eNPS men enligt vårt undersökningsföretag Webropol har normalpresterande företag ett totalt eNPS-värde mellan 0 och 10 och högpresterande företag ett totalt eNPS-värde över 50.

Medarbetarnöjdheten på Pineberry har ökat stadigt de senaste åren och vi har nu ett eNPS värde på 79!

Engagerade och motiverade medarbetare har en positiv effekt på organisationen och är en starkt bidragande orsak till vår goda tillväxt. Medarbetarnas engagemang smittar av sig på andra anställda och på våra kunder, men framförallt har vi med ett högt engagemang så mycket roligare på jobbet.

Vi ska vara stolta över att vi tillsammans byggt en så bra arbetsplats!

Vill du också bli en av våra nöjda och engagerade medarbetare? Gå d till jobb.pineberry.com och ansök idag!